Вже наче б залишилося у 1980…

Колонізатори, їхні зросійщені вислужники-пристосуванці привчили нас до кліше: “Какая разніца на каком язикє..”, “зачєм поднімать етот спєкулятівний вапрос?”, “нє нада раздєлять страну” (звідки в Україні взялася російська мова, хто її навязав українцям і тим самим їх мовно розділив?).

Вже наче б залишилося у 1980-90-х: “Гаварітє па-русскі”, “а можно на панятном? (общєпрінятом), “надаєлі со сваєй тєлячьєй мовой” і т.п.

Але – у загарбаному Росією Криму перше чим зайнялися – це викорінення української мови із освіти і ЗМІ.
“Свабодниє люді Данбаса” насамперед вирубали українську мову із офіційного вжитку, із освіти та ЗМІ і бібліотек (книги навіть для “наглядності” спалювали).
Недавно прийняли “закон” про русскій як язик “государствєнний”.

Путін як привід для введення військ в Україну називав захист русскоязичного населення. Очевидно від “насільствєнной украінізації”.

І сьогодні мовне питання (а реально російщення, денаціоналізація народів РФ) є стратегічно базовим для політики Путіна. Ось його поправки до ст. 68 конституції:
“Державною мовою Російської Федерації на всій
її території є російська мова ЯК МОВА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО НАРОДУ, що входить в багатонаціональний союз рівноправних народів Російської Федерації”.

Теза про “державотворчий народ” на теренах, які прадавньо, ще до виникнення Московії як держави були заселені корінними народами, а не прийшлими емігрантами, про народ, який став завойовником, є узаконенням права одного народу бути державотворчим і позбавляти інші народи мати своє право на державотворення і свої держави. Наприклад татарам, чеченцям чи якутам.

А у ст. 69 узаконюється силове-збройне втручання у внутрішню політику інших держав:
“3. Російська Федерація надає підтримку співвітчизникам, що проживають за кордоном, у здійсненні їхніх прав, забезпечення захисту їхніх інтересів і збереженні загальноросійської культурної ідентичності”.

Завжди можна знайти незадоволених, а то й підгодованих політдиверсантів, які поїдуть у Кремль скаржитися на утиски і за допомогою: “Россія, ввєді вайска!”.

А ви кажете – мова не має значення.
Це вони хочуть, що ми були байдужі, щоб для нас не мало значення.
А для Росії, русского міра “язик на пєрвом мєстє”.

Сергій Жижко

і

ютос