Якщо назва мови відмінювана, то потрібно вживати також орудний відмінок

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Богдан Нестор- Ліпич просить дібрати фемінітиви до слів фармацевт і пілот.

До фармацевт фармацевтка.

До пілот, щоб уникнути омонімії зі словом пілотка — головний убір, можна запропонувати пілотеса (за зразком стюардеса).

Людмила Загвоцька і Маргарита Пекур запитують, чи правильно казати на різні боки копійки орел і решка. Чи, можливо, в українській мові є замінники?

Українських замінників немає. Це запозичення з російської мови, де з одного боку монети було гербове зображення орел, а решка – на протилежному боці.

Коли Україна запроваджувала власну грошову одиницю, гривню, то для назви сотої її частини не утворили чогось свого, а, на жаль, запозичили російську копейку, фонетично видозмінивши її.

Запитання від Олексія Дейкуна.

Відомо, що дієслово розмовляти вимагає після себе орудного відмінка. Наприклад, розмовляти українською мовою. Як тоді бути з висловами розмовляти на бенгалі, розмовляти на івриті, які читачі часто зустрічають у новинних статтях?

Якщо назва мови відмінювана, то потрібно вживати також орудний відмінок: розмовляти івритом.

В инших випадках ставимо слово мова: розмовляти мовою гінді, мовою бенгалі, мовою урду.

Андрій Рабощук цікавиться, як розставити коми в конкретних фразах зі сполучником як: «Чи можу я(,) як фізична особа(,) обирати…», «Як інженер(,) ви потребуватимете металу для будівництва…».

Аргумент відкинути коми в обох випадках – параграф 158 (Правопис 2019 року), пункт 12: не ставимо кому перед зворотами, що вводяться в речення за допомогою сполучника як і мають значення у ролі кого, у функції чого.

Контраргументом до цього правила надається визначення цих випадків як відокремленого означення особових займенників, яке має виділятися комою з обох боків.

Тут можна тільки погодитися з рекомендаціями Правопису.

Микола Фітільов запитує: якщо російською мовою буде нацбол (від национал-большевик), то чому українською мовою теж пишуть нацбол замість нацбіл (націонал-більшовик)?

Тому що в українській мові є переклад російського национал-большевик націонал-більшовик і відтворення цих слів українськими літерами – націонал-большевик (як радянський і совєцький). Тому віддають перевагу варіянтові нацбол.

—-

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт – це не помилки.

ввс

і

ютос