МОЛОДЬ РОЗВИВАЄ ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ

Серед найбільш гострих соціальних проблем сьогодення в молодіжному середовищі є зайнятість серед молоді. І хоча, завдяки організаційним та практичним заходам з боку державних органів, громадських об’єднань рівень безробіття в  останні роки значно не збільшується, вона залишається на досить високому рівні. Однією  з  основних  складових  гальмування  створення  малого  бізнесу  є  недостатня  поінформованість,  а  інколи  і  повна  відсутність  інформації  про  те,  як  почати  свою  власну  справу.  Незнання  правил документального  забезпечення  підприємницької  діяльності,  необізнаність  молоді  в  програмах  які  допомагають  молодим  підприємцям  на  селі,  відсутність  організаційно-методичної  підтримки  не  дозволяє  розвиватись  підприємницькій  ініціативі  найбільш  мобільної  частини  суспільства – молоді.

Дослідження, що було проведено ГФК ЮКРЕЙН на замовлення Міністерства молоді та спорту України за підтримки системи ООН в Україні, зокрема Фонду народонаселення ООН (UNFPA), Програми розвитку ООН (UNDP), Дитячого фонду ООН (UNICEF), програми Волонтери ООН (UNV) та офісу Координатора системи ООН, показало: 40 % молодих людей не працюють, а ще 12 % – мають тимчасову роботу. 78% серед молодих людей, що не працюють, але активно шукають роботу – не перебувають на обліку в державному центрі зайнятості. При чому 35 з них взагалі не вірять, що цей орган в силах їм допомогти в пошуці роботи.  49% молодих людей хочуть бути підприємцями, але 38% з них заважають різні обставини.

Водночас в українській економіці, туризм є однією з перспективних галузей економіки, а індустрія туризму належить до найдинамічнішого сектору людської діяльності, який стрімко розвивається.

Реалізація проекту «Розвиток молодіжного підприємництва у сфері туристичного обслуговування», що здійснюється ВМГО «Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація» за підтримки Міністерства молоді та спорту України дозволить створити умови щодо вирішення проблеми інформаційного  забезпечення  підприємницької  діяльності  в  туристичній галузі,  дозволить  створити  нові  робочі  місця,

Основними завданнями проекту є формування у молодих людей  навичок, необхідних для започаткування/розвитку власної справи у туристичній сфері, ознайомлення учасників заходів з індустрією туризму і необхідністю її організації; надання знань у сфері готельного та туристичного обслуговування; ознайомити учасників заходів із законами та принципами, за якими розвивається бізнес; навчити системно оцінювати проблеми ринкового середовища і ефективно використовувати для їх вирішення здобуті теоретичні знання; ознайомити з основними нормативними актами, які регулюють підприємницьку діяльність у сфері туризму; донести про важливі категорії, поняття, терміни дисципліни; викласти особливості організації підприємств туристичного й готельного бізнесу тощо.

Відповідно до проекту у листопаді 2018 році були проведені семінари «Розвиток молодіжного підприємництва у сфері туристичного обслуговування: сучасний стан та тенденції розвитку» в у м. Запоріжжя.

За результатами роботи проекту планується створення до 30 нових робочих місць серед молоді в туристичній сфері та збільшено кількості поінформованих осіб серед молоді щодо  початку власної справи в сфері туризму до 2000 осіб.

І як запевняють організатори – це тільки початок, бо роботи ще непочатий край!

 

і

цікаве